Εξειδικευμένος λιμένας εμπορευματοκιβωτίων το Λιμάνι στο Τυμπάκι

Αριθμός πρωτ: 3203
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Εξειδικευμένος λιμένας εμπορευματοκιβωτίων το Λιμάνι στο Τυμπάκι

Η απάντηση στην Ερώτησή μου 2103/19-11-07 επιβεβαιώνει δυστυχώς τους φόβους όλων των φορέων του νομού για το Λιμάνι στο Τυμπάκι.
Είναι επίσης καθοριστική η διευκρίνιση σε σχέση με τη στρατηγική επιλογή και την πολιτική του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, γιατί η προηγούμενη πολιτική ηγεσία προσπαθούσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Λιμάνι του Νότου θα είναι διεθνές εμπορικό και επιβατικό λιμάνι, και όχι μόνο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων, όπως η απάντησή σας διευκρινίζει.
Επειδή όμως η πολιτική επιλογή αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το υφιστάμενο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο της Κρήτης, που αποτελεί νόμο του Κράτους και όπου αναφέρεται για το Λιμάνι του Νότου ότι θα είναι Διεθνές Εμπορικό και Επιβατικό, όπως ήταν και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να τροποποιήσει το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο της Κρήτης σε αυτό το σημείο, προκειμένου να υλοποιήσει μια πολιτική που είναι αντίθετη με τη βούληση των κατοίκων και των συμφερόντων του τόπου, και σε ποια άλλα σημεία του θα υπάρξουν αλλαγές και ποιες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ