Εξομοίωση ορίων ηλικίας

Αριθμός πρωτ: 3431
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Εξομοίωση ορίων ηλικίας.

Με απόφαση της, μετά και την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώνει την Ελλάδα σε εφάπαξ εξομοίωση των ορίων ηλικίας για την συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών που δουλεύουν στο Δημόσιο, απορρίπτοντας το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για σταδιακή εξίσωση. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα αναμένεται σε λίγες ημέρες.
Συγκεκριμένα, με την απόρριψη του αιτήματος της ελληνικής πλευράς θα θιγούν περίπου 140.000 γυναίκες που εργάζονται σήμερα στο Δημόσιο τομέα αφού τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότησή τους θα αυξηθούν κατά 5 έως 17 χρόνια.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, βαρύτατες είναι οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης αφού δεν αμφισβήτησε το πυρήνα της σχετικής απόφασης του ΔΕΚ, σύμφωνα με τον οποίο το σύστημα ασφάλισης για τη κύρια και βασική σύνταξη των μισθωτών του δημοσίου είναι επαγγελματικό και όχι κοινωνικό, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη δυσμενή απόφαση του ΔΕΚ για τη χώρα μας. Σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕΔΥ, η αποδοχή του πυρήνα της απόφασης του ΔΕΚ αποτελεί πρωτοτυπία αφού θα είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που η κύρια σύνταξη δε θα κατοχυρώνεται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Για το λόγο αυτό η ΑΔΕΔΥ προτείνει είτε τη μη εφαρμογή της σχετικής απόφασης που μετατρέπει τη κύρια σύνταξη από κοινωνική σε επαγγελματική ή εναλλακτικά την αποδοχή της και την αναζήτηση των αναγκαίων ρυθμίσεων, όπως π.χ. την αυξομείωση των ορίων ηλικίας ανδρών γυναικών, για την εφαρμογή της.
Επειδή, η άμεση εφαρμογή της εξίσωσης των ορίων ηλικίας που προβλέπει η απόφαση του ΔΕΚ, θα προκαλούσε τεράστια κοινωνικά προβλήματα στη χώρα καθώς και μεγάλα οικονομικά προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων των δημοσίων υπαλλήλων.
Επειδή, σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων χωρών όπως η Βρετανία και η Αυστρία, υπήρξαν μεταβατικά διαστήματα και μάλιστα πολυετή.
Επειδή η σημερινή κυβέρνηση ήταν αυτή που το 2006 ψήφισε την κοινοτική οδηγία 54/2006 κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στις «επαγγελματικές συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων» στερώντας από τη χώρα το οποιοδήποτε μελλοντικό επιχείρημα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου της εξομοίωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στη χώρα μας ώστε να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη κοινωνική αναταραχή καθώς και οικονομική στενότητα των ασφαλιστικών ταμείων εξαιτίας της μαζικής συνταξιοδότησης πολλών εργαζομένων.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης