Εξοπλισμός Σταδίου Μοιρών

Αριθμός πρωτ: 16847
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Εξοπλισμός Σταδίου Μοιρών.

Το Δημοτικό Στάδιο των Μοιρών αποτελεί ένα στολίδι για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς και μπορεί να γίνει χώρος διοργάνωσης σημαντικών αθλητικών αγώνων κλασικού αθλητισμού.
Υπάρχουν όμως σημαντικές ελλείψεις σε εξοπλισμό καθώς και η ανάγκη δημιουργίας ενός βοηθητικού χώρου για προπονήσεις.
Ο Δήμος Μοιρών αδυνατεί να προβεί στην προμήθεια του εξοπλισμού.
Η απάντηση στην 6247/27-3-2007 ερώτησή μου, αναφέρει ότι «Η ΓΓΑ θα εξετάσει τη δυνατότητα με βάση τα στοιχεία αυτά (σχετικό έγγραφο του Δήμου) της χρηματοδότησης σταδιακά των προμηθειών αυτών,…».
Επειδή έχουν παρέλθει δύο χρόνια χωρίς να έχει γίνει καμία προμήθεια.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προχωρήσει και πότε στον πλήρη εξοπλισμό του Δημοτικού Σταδίου Μοιρών με αθλητικά μέσα, ώστε να είναι πλήρως αξιοποιήσιμο προς όφελος της νεολαίας της ευρύτερης περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης