Επέκταση και χρηματοδότηση της ανασκαφικής έρευνας στον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού κτιρίου «Αχτάρικα»

Αριθμός πρωτ: 18733
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Επέκταση και χρηματοδότηση της ανασκαφικής έρευνας στον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού κτιρίου «Αχτάρικα».

Επιτακτική κρίνεται από τους επιστήμονες και τους ειδικούς η επέκταση της ανασκαφικής έρευνας που εκτελείται στον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού κτιρίου «Αχτάρικα», για την ανάδειξη της πρώτης οχυρωματικής πράξης του Χάνδακα, του αραβοβυζαντινού τείχους και της αρχαιότερης πύλης του, της Πύλης Βολτόνε.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου συμφωνεί με την επέκταση της ανασκαφικής έρευνας στο «Αχτάρικα», ωστόσο επισημαίνει την υποχρέωση του Υπουργείου για τη χρηματοδότησή της.
Επειδή όπως επισημαίνεται από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, η επέκταση των εργασιών θα γίνει τμηματικά και για το λόγο αυτό δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κίνηση των περαστικών στον πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου, ενόψει μάλιστα και της νέας τουριστικής περιόδου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην έγκριση και την χρηματοδότηση της επέκτασης των ανασκαφών στον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού κτιρίου «Αχτάρικα».

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης