Επίδομα Eurocontrol

Αριθμός πρωτ: 9731
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ : Επίδομα Eurocontrol.

Το χορηγούμενο επίδομα από το Eurocontrol στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), μετεωρολόγους και μη μετεωρολόγους, δεν χορηγείται στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της ίδιας ειδικότητας.
Επειδή η εξαίρεση αυτή αποτελεί κατάφορη αδικία για εργαζομένους στον ίδιο χώρο και για το ίδιο αντικείμενο και η μόνη διαφορά τους από το υπόλοιπο προσωπικό είναι η υποχρέωση τους να είναι ένστολοι.
Επειδή η χορήγηση του επιδόματος αυτού δεν δημιουργεί καμιά επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του κράτους, αφού καταβάλλεται από τους πόρους του Eurocontrol στο οποίο συνεισφέρουν όλοι,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να συμπεριλάβει στους δικαιούχους και τους ένστολους μετεωρολόγους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης