Επίκαιρη Ερώτηση: Παραλείψεις Διοίκησης σε βάρος εργαζομένων

Αριθμός πρωτ: 442
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/1/2009

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Παραλείψεις Διοίκησης σε βάρος εργαζομένων.

Σε πρόσφατη προκήρυξη του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου για πρόσληψη προσωπικού προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών, από λάθος των υπηρεσιών και της Διοίκησης, δεν ανεγράφη στην προκήρυξη η φράση «κάλυψη εκτάκτων αναγκών», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η πληρωμή των δεδουλευμένων.
Οι προσληφθέντες ενώ εργάζονται πέραν των τριών μηνών, βρίσκονται σε απόγνωση γιατί ακόμη δεν έχουν πληρωθεί ενώ οι υποχρεώσεις των ίδιων και των οικογενειών τους είναι επιτακτικές.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προβεί σε διάφορες ενέργειες χωρίς αποτέλεσμα γιατί οι σχετικές διορθώσεις πρέπει να γίνουν από την πλευρά της Διοίκησης προκειμένου να μην δημιουργηθούν πρόσθετα δικαιώματα στους προσληφθέντες, όπως υποστηρίζει ο Επίτροπος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να παρέμβει άμεσα στη Διοίκηση του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, και να συνεχιστεί ομαλά η λειτουργία του νοσοκομείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης