Επίσπευση διορισμού ζητούν οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί

Αριθμός πρωτ: 9746
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Επίσπευση διορισμού ζητούν οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί.

Την επίσπευση του διορισμού τους στα δημόσια σχολεία ζητούν οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί.
Συγκεκριμένα, ζητούν να κατατεθεί και να ψηφιστεί έγκαιρα ρύθμιση ανάλογη με αυτές του παρελθόντος, με την οποία θα προβλέπεται ο σταδιακός διορισμός από τον ενιαίο πίνακα, πέραν του 40% των εκπαιδευτικών που έχουν προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση.
Επειδή και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου έχω ζητήσει την ενίσχυση και τη στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών, δεδομένου του έντονου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα και τις ολέθριες επιπτώσεις που ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα των τρίτεκνων εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να κατατεθεί και να ψηφιστεί έγκαιρα ρύθμιση, με την οποία θα προβλέπεται ο σταδιακός διορισμός από τον ενιαίο πίνακα, πέραν του 40% των εκπαιδευτικών που έχουν προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης