Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων

Αριθμός πρωτ: 5618
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Θέμα: Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κυρίως από την πλευρά του Ο.Α.Ε.Ε. να ασφαλιστούν επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω από 2000 κατοίκους ακόμη και κατά παράβαση του άρθρου 9 του νόμου 3050/2002.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν, οι συνταξιούχοι αγρότες, που ρητά προβλέπεται από το νόμο oτι εξαιρούνται, αλλά και οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι καλύπτονται από το εισοδηματικό κριτήριο του νόμου και οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους στους οικισμούς αυτούς.
Τελευταία με επιστολές του Ο.Α.Ε.Ε. καλούνται επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, ασφαλισμένοι σύμφωνα με το νόμο στον ΟΓΑ, να ασφαλιστούν περίπου υποχρεωτικά και κατά παράβαση του νόμου στον Ο.Α.Ε.Ε.
Επειδή, έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο για τον τρόπο λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά και από τη μη τήρηση του νόμου, με αποτέλεσμα αφού δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος των εισφορών να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους.
Επειδή, το κόστος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι δυσβάσταχτο και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε από το συνολικό τζίρο των δραστηριοτήτων τους σ’ αυτούς τους οικισμούς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός
Αν προτίθεται να συστήσει στον Ο.Α.Ε.Ε. να περιορίσει τον υπερβάλλοντα ζήλο σ’ αυτούς που εκ του νόμου έχουν δικαίωμα να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ αλλά και να επιβάλλει τη δημιουργία νέας χαμηλής ασφαλιστικής κλάσης στον Ο.Α.Ε.Ε. με δεδομένη την κρίση που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι της χώρας.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ