Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αριθμός πρωτ: 9849
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κατάφωρη αδικία αποτελεί για τους αποφοίτους του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης η μη κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, αφού δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μπορούν να διοριστούν ως καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επειδή στο Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 85/2000/ΦΕΚ 72/10-3-2000) ίδρυσης του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφέρεται ότι, οι απόφοιτοι του μπορούν να απασχολούνται ως καθηγητές εικαστικών τεχνών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επειδή βασικός παράγοντας στην επιλογή σπουδών και της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων των τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας μας, οφείλει και πρέπει να είναι η έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση και όχι η δημιουργία προσδοκιών, οι οποίες τελικά αποδεικνύονται γράμμα κενό περιεχομένου.
Επειδή στην απάντηση της 6152/12-2-08 Ερώτησης αναφέρεται ότι η ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί με Υπουργική απόφαση, «δεν έχει ακόμα υποβάλει την εισήγησή της σχετικά με το αίτημα ένταξης των πτυχιούχων του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων», ενώ απάντηση μετά από ένα μήνα του αρμόδιου Διευθυντή του Υπουργείου σε πολίτη ήταν αρνητική,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν η αρμόδια Επιτροπή που είχε συσταθεί έχει υποβάλει την εισήγησή της και αν αυτή είναι θετική για την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.
2) Αν οι προτάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κρίθηκαν ικανοποιητικές από το ΣΑΠΕ για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης