Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αριθμός πρωτ: 12155
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/6/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Όπως έχω επισημάνει σε παλαιότερες Ερωτήσεις μου, με πιο πρόσφατη την με αρ.πρωτ.7170/8-3-2010, είναι έντονες οι αντιδράσεις των αποφοίτων του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξαιτίας της μη κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να μην έχουν δικαίωμα ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και ειδικότερα στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.
Όμως, επανέρχομαι στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η Απάντηση στην παραπάνω Ερώτηση δεν ήταν σαφής, καθώς παραπέμπει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο οποίο ήδη εκκρεμούν εντάξεις και άλλων αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων σε εκπαιδευτικούς κλάδους.
Επειδή, ο πρόσφατος νόμος του Υπ.Παιδείας για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα δικαιότερο σύστημα προσλήψεων των καθηγητών, μέσω του ΑΣΕΠ, στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς εξαιρέσεις.
Επειδή, η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πρέπει να αποσαφηνιστεί το συντομότερο, σε συνδυασμό με την άρση του αποκλεισμού των αποφοίτων του συγκεκριμένου τμήματος από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να προβεί στην ένταξη των αποφοίτων του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ08, κατοχυρώνοντας έτσι το δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής τους σε μελλοντικούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καθώς μέχρι σήμερα είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

2 thoughts on “Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων”

  1. Διαβάζω την απάντηση και δεν πιστεύω στα μάτια μου. Είναι απάντηση που έχει γράψει ο υπουργός η κάποιος υπάλληλος του Υπουργείου;
    Δεν μπορώ να πιστέψω οτι γίνεται μια τοσο χονδροειδής κοροιδία.

  2. Διαβάζω την απάντηση και δεν πιστεύω στα μάτια μου. Είναι απάντηση που έχει γράψει ο υπουργός η κάποιος υπάλληλος του Υπουργείου;
    Δεν μπορώ να πιστέψω οτι γίνεται μια τοσο χονδροειδής κοροιδία. Συμπληρωματικά ανφέρω οτι οι απόφοιτοι είναι αποκλεισμένοι όχι μόνο από τη δημόσια, αλλά και από την ιδιωτική εκπαίδευση.

Comments are closed.