Επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αριθμός πρωτ: 4798
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων ζητούν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο είναι το μοναδικό τμήμα με βασικό τίτλο σπουδών την Ειδική Αγωγή.
Όπως επισημαίνουν στο υπόμνημά τους, επιβάλλεται να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα για να μπορεί να γίνει η ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
Επειδή είναι ανάγκη η Πολιτεία να προβεί στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος που αφορά έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο εκπαιδευτικό κλάδο, όπως αυτό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και να κατοχυρωθούν άμεσα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών και απόφοιτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία αναφέρονται σε σχετικό υπόμνημα και αφορούν:
1) Άμεση χορήγηση κωδικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
2) Διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την αποκατάσταση των αποφοίτων
3) Δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών δομών
4) Άμεση προϋπόθεση για την ένταξη στον κλάδο Ειδικής Αγωγής η κατοχή
βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική αγωγή
5) Αυτοί που καλύπτουν θέσεις αναπληρωτών να μην προέρχονται από
υποτυπώδεις δομές Ειδικής Αγωγής, αλλά να έχουν κατάλληλη κατάρτιση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ