Επανακαθορισμός Αρχαιολογικών ζωνών Κνωσού

Τρίτη 17 Μαρτίου 2008

Έπειτα από συνεχείς Ερωτήσεις και παρεμβάσεις του Βουλευτή Μανόλη Σοφ. Στρατάκη στον αρμόδιο Υπουργό για επίλυση του σοβαρού θέματος του επανακαθορισμού των αρχαιολογικών ζωνών στην Κνωσό, ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Σαμαράς στην πρόσφατη απάντηση σε σχετική Ερώτηση του Βουλευτή αναφέρει ότι «ο φάκελος έχει ήδη ολοκληρωθεί και συντάσσεται το τελικό κείμενο, προκειμένου να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για την κατά νόμον γνωμοδότηση».