Επανακαθορισμός γραμμής αιγιαλού – παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γουβών

Αριθμός πρωτ: 10203
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός γραμμής αιγιαλού – παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γουβών.

Τον επανακαθορισμό της γραμμής αιγιαλού – παραλίας εντός των διοικητικών του ορίων, ζητά ο Δήμος Γουβών.
Όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, ο διαμορφωμένος άνω των 20 ετών παραλιακός δρόμος που διέρχεται σήμερα από τις περιοχές Βαθειανού Κάμπου, Κοκκίνη Χάνι, Γουρνών και Κάτω Γουβών, βρίσκεται εντός της γραμμής αιγιαλού – παραλίας.
Επειδή ο ως άνω δρόμος εξυπηρετεί σήμερα εμπορικούς, συγκοινωνιακούς και λιμενικούς σκοπούς, αλλά και αποτελεί την μοναδική οδό προορισμού από την ξηρά στην παραλία, συμβάλλοντας έτσι στη μεγάλη οικιστική, οικονομική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη των περιοχών αυτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα της Δημοτικής Αρχής και να δώσει εντολές προκειμένου να επανακαθοριστεί η γραμμή αιγιαλού – παραλίας εντός των διοικητικών του ορίων του Δήμου Γουβών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης