Επαναχρησιμοποίηση εκροών υγρών αποβλήτων

Αριθμός πρωτ: 11012
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/6/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Επαναχρησιμοποίηση εκροών υγρών αποβλήτων.

Όπως είναι γνωστό, η διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διέπεται από την Οδηγία 91/271/ΕC, σύμφωνα με την οποία έχουν τεθεί χρονικά όρια προσαρμογής και τήρησης των όρων επεξεργασίας και των συγκεντρώσεων διαφόρων συστατικών και των θρεπτικών στοιχείων (όπως του αζώτου και του φωσφόρου) στις εκροές των επεξεργασμένων αποβλήτων.
Επειδή η χρήση των θρεπτικών στοιχείων με την επαναχρησιμοποίηση των εκροών των υγρών αποβλήτων για άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, εξοικονομεί τη χρήση των χρησιμοποιούμενων χημικών και άλλων λιπασμάτων και προάγει την αειφορία και κυρίων την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Επειδή ακόμη και στις περιπτώσεις ευαίσθητων περιοχών, στις νότιες χώρες η επαναχρησιμοποίηση των εκροών, αντί της περαιτέρω μείωσης των θρεπτικών ουσιών, που θα επιβαρύνει δυσβάσταχτα τους καταναλωτές, θα συμβάλλει στην πληρέστερη προστασία τους.
Επειδή η περιορισμένη ρύπανση από θρεπτικά στοιχεία, των θαλασσών και άλλων υδατικών σωμάτων στην Ελλάδα και άλλες χώρες, οφείλεται κυρίως σε άλλες πηγές, όπως είναι οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και γεωργικές αλλά και στη ρύπανση που μεταφέρεται από άλλες περιοχές.
Επειδή οι θάλασσες της νοτίου ΕΕ είναι ολιγοτροφικές σε σύγκριση με αυτές της Βορείου ΕΕ που είναι πολυοτροφικές.
Επειδή η συγκέντρωση φωσφόρου στο Βόρειο Αιγαίο οφείλεται σε μεταφερόμενη ρύπανση από τη Μαύρη Θάλασσα και όχι στην διάθεση εκροών αποβλήτων από παράκτιες μονάδες αστικών υγρών αποβλήτων.
Επειδή, το πρόβλημα του ευτροφισμού υδατικών πόρων στο βαθμό που οφείλεται σε εκροές αστικών υγρών αποβλήτων, όταν διατίθενται σ αυτούς, αφορά κυρίως τις βόρειες χώρες της ΕΕ και όχι αυτές του νότου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός
1) Αν στη συζητούμενη μελλοντική αναθεώρηση της Οδηγίας 1991/271/ΕC ή άλλης σχετικής διάταξης, θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του Μεσογειακού χώρου και κυρίως της Ελλάδας, που βασίζονται στις παραπάνω διαπιστώσεις.

2) Αν προτίθεται να προβεί στη θέσπιση οδηγιών και κριτηρίων επαναχρησιμοποίησης των εκροών των υγρών αποβλήτων, κυρίως για άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες της Ε.Ε (Ιταλία Κύπρος, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία).

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ