Επιβολή κυρώσεων για νοθευμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Αριθμός πρωτ: 6728
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιβολή κυρώσεων για νοθευμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Στην απάντηση της 4265/13-02-07 Ερώτησής μου είχατε αναφέρει ότι σύμφωνα με το 1299/27-10-06 έγγραφο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου βρέθηκε η απαγορευμένη δραστική ουσία Carbendazim στο Βρέξιμο Θείο 80 WP της εταιρίας BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και ήδη διενεργείται δεύτερη ανάλυση του δείγματος του φυτοφαρμάκου, ώστε αν επαναβεβαιωθούν τα αρχικά αποτελέσματα, να επιβληθούν στην εμπλεκόμενη εταιρία οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Επειδή έχει ήδη παρέλθει επαρκές χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί καμία απόφαση.
Επειδή ο συγκεκριμένος παραγωγός έχει υποστεί τεράστιο οικονομικό κόστος από την απόσυρση του προϊόντος του και εξακολουθεί να είναι ο μόνος που εδώ και δύο χρόνια πληρώνει τις συνέπειες χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δεύτερης ανάλυσης του δείγματος του Βρέξιμου Θείου 80 WP της εταιρίας BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και πότε θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία, προκειμένου να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να αρθεί η δυσφήμιση που έχει υποστεί ο παραγωγός.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης