Επιβολή υπέρογκου προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μη βελτίωση του ΟΣΔΕ

Αριθμός πρωτ: 14945
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιβολή υπέρογκου προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μη βελτίωση του ΟΣΔΕ.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τη μη διευθέτηση των προβλημάτων στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) των κοινοτικών επιδοτήσεων, με κίνδυνο την επιβολή ποινών από την Ε.Ε, καθώς και τη μεγάλη ταλαιπωρία των αγροτών.
Στην απάντηση του Υπουργείου στην 909/11-7-08 Ερώτηση μου αναφέρεται ότι «Ήδη ύστερα από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού, από την ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ το έργο έχει ανατεθεί και προχωρεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Για λόγους οικονομίας και μείωσης του κόστους προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αγροτικών γαιών της χώρας, θα ληφθούν οι Ορθοφωτοχάρτες που παράγονται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο πλαίσιο κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου και βάσει Προγραμματικής συμφωνίας των δυο μερών για ανταλλαγή δεδομένων και κοινών διαδικασιών».
Ωστόσο από τότε έχουν παρέλθει επτά και πλέον μήνες, χωρίς όχι μόνο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ να επανέρχεται με νέα εγκύκλιο, η οποία ωστόσο δεν διευκρινίζει το χρόνο έναρξης της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, προκειμένου να γίνει η ψηφιοποίηση των χαρτών.
Επειδή παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σύστημα εντοπισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και του ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αμφιβολίες αν οι κοινοτικές επιδοτήσεις κατέληξαν στους πραγματικούς δικαιούχους, το Υπουργείο δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες.
Επειδή εκείνοι που υφίστανται την ταλαιπωρία αλλά και τις επιπτώσεις από την αδυναμία του Υπουργείου να προβεί στην ολοκλήρωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) των κοινοτικών ενισχύσεων, είναι οι αγρότες όλης της χώρας που καλούνται για μια ακόμα φορά να υποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε θα αρχίσει η διαδικασία, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστο, που προβλέπεται βάσει της νέας εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ψηφιοποίηση των χαρτών και πότε προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ομαλοποίησης στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) των κοινοτικών ενισχύσεων, προκειμένου να μην επιβληθούν ξανά στη χώρα μας πρόστιμα από την Ε.Ε. για πλημμελείς ελέγχους, εξαιτίας παραλείψεων του Υπουργείου, αλλά και να πληρωθούν περίπου 8.000 παραγωγοί στο Νομό Ηρακλείου που δεν έχουν λάβει το σύνολο της δικαιούμενης επιδότησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης