Επιδείνωση στατικής επάρκειας Κούλε και ανάγκη επείγουσας παρέμβασης στο Ενετικό Φρούριο

Αριθμός πρωτ: 10107
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Επιδείνωση στατικής επάρκειας Κούλε και ανάγκη επείγουσας παρέμβασης στο Ενετικό Φρούριο.

Τις σαφείς ενδείξεις για την επιδείνωση της στατικής επάρκειας της δομής του ανατολικού τμήματος του Κούλε και τον ορατό κίνδυνο πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζημιάς, η οποία μάλιστα είναι πολύ πιθανόν να επεκταθεί σε μεγάλο τμήμα της ανωδομής του Ενετικού Φρουρίου, επισημαίνει με επείγον έγγραφό του ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης.
Ήδη από τις 16.1.2008, ο ΟΑΝΑΚ ενημέρωσε τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για την καταπόνηση του συγκεκριμένου τμήματος του φρουρίου, που επιδεινώνεται από τη δυσμενή επίδραση των ανατολικών ανέμων, οι οποίοι συνήθως επικρατούν στην περιοχή μας κατά την περίοδο Φεβρουαρίου -Μαρτίου.
Επειδή ο ΟΑΝΑΚ υπογραμμίζει την επιβεβλημένη άσκηση της μεγαλύτερης δυνατής πίεσης προς την 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθώς και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου οι επείγουσες εργασίες να ξεκινήσουν άμεσα και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω ζημιών.
Επειδή ακόμη και σε πρόσφατη απάντηση, στις 18 Μαρτίου 2008, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην 7151/25-02-08 Ερώτησή μου, μνημονεύονται τα έργα που εκτελούνται με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο Κούλε, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το επείγον έγγραφο του ΟΑΝΑΚ και τις αυτοψίες που διενήργησε, το Ενετικό Φρούριο κινδυνεύει άμεσα από την αδιαφορία και την ανευθυνότητα των υπευθύνων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να δώσουν εντολή προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι επείγουσες εργασίες αλλά και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη περαιτέρω ζημιών στο Φρούριο Κούλε, του οποίου η στατική επάρκεια, σύμφωνα με τις αυτοψίες που διενήργησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, επιδεινώθηκε και είναι ορατός ο κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτων καταστροφών στο ενετικό μνημείο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ