Επιδείνωση της κατάστασης που επικρατεί στην ακτοπλοΐα επιφέρει το νέο Σχέδιο Νόμου

Αριθμός πρωτ: 4358
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Επιδείνωση της κατάστασης που επικρατεί στην ακτοπλοΐα επιφέρει το νέο Σχέδιο Νόμου.

Η θεσμοθέτησης της Χάρτας των Επιβατών που προβλέπεται στο νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν λύνει τα ήδη οξυμένα προβλήματα της ελληνικής ακτοπλοΐας.
Είναι προφανές ότι δεν κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά προστίθενται ακόμα περισσότερες υποχρεώσεις, όπως αυτή του επιπλέον κόστους ανάλογα με το βάρος των αποσκευών.
Επειδή οι εκπρόσωποι των καταναλωτών της χώρα μας, ο εκπρόσωπος των ΑΜΕΑ, αλλά και των άλλων φορέων ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου αφού δεν λύνει τα σοβαρά προβλήματα της ακτοπλοΐας, όπως έργα υποδομής στα λιμάνια, δρομολόγια πλοίων, αποζημιώσεις εισιτηρίων κ.τ.λ.
Επειδή η επιδότηση στους επιβάτες των πλοίων πρέπει να εξισωθεί με την επιδότηση των επιβατών των υπόλοιπων μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως τρένα, λεωφορεία και να αφορά όλους τους πολίτες ανεξάρτητα τόπου κατοικίας.
Επειδή πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης αυτής της επιδότησης από ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται άμεσα να προβεί στις αναγκαίες μεταβολές στο Σχέδιο Νόμου για την ακτοπλοΐα, προκειμένου να κατοχυρώνονται στην πράξη τα δικαιώματα των επιβατών αλλά και να προβλέπονται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις που θα δώσουν νέα ώθηση στην ελληνική ακτοπλοΐα.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στην εξίσωση της επιδότησης στους επιβάτες των πλοίων με αυτή των άλλων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και να διερευνήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησής της από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης