Επιδότηση μπανανοπαραγωγών

Aριθμός πρωτ: 3942
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/9/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιδότηση μπανανοπαραγωγών.

Αν και οι επιδοτήσεις που δίδονται από το νέο κανονισμό για τις μπανάνες, περίπου 800.000 ευρώ, είναι κατά πολύ λιγότερες από το προβλεπόμενο όριο των 1.100.000 ευρώ του ισχύοντα κανονισμού εν τούτοις αρκετοί παραγωγοί που για κάποια χρόνια είχαν πάρει επιδότηση σταμάτησαν να ενισχύονται.
Αιτία αυτής της δυσμενούς εξέλιξης είναι ότι ο νέος κανονισμός προϋποθέτει ότι έπρεπε οι μπανανοπαραγωγοί να έπαιρναν επιδότηση ορισμένη περίοδο πριν το 2005.
Επειδή, οι παρεχόμενες ενισχύσεις δεν καλύπτουν το σύνολο των παραγωγών και κυρίως τους νέους καλλιεργητές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να ενισχυθούν και οι μπανανοπαραγωγοί που δεν είχαν παραγωγή μπανανών την ιστορική περίοδο αναφοράς αλλά παράγουν μπανάνες και μάλιστα είχαν επιδοτηθεί για αυτές ορισμένα χρόνια.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης