Επικινδυνότητα του δρόμου του αναδασμού προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Πέρι του Δήμου Μοιρών

Αριθμός πρωτ: 17988
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επικινδυνότητα του δρόμου του αναδασμού προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Πέρι του Δήμου Μοιρών.

Ο δρόμος που οδηγεί στο δημοτικό διαμέρισμα Περίου του Δήμου Μοιρών, μετά την είσοδο στο δρόμο του αναδασμού, είναι άκρως επικίνδυνος, όπως αναφέρουν οι οδηγοί που διέρχονται καθημερινά απ’αυτόν.
Στον δρόμο αυτό γίνονται έργα για την τοποθέτηση δικτύων του φράγματος, ωστόσο η ελλιπής σήμανση και η απουσία φωτισμού, έχουν ως αποτέλεσμα να μην γίνοται αντιληπτά από τους οδηγούς τα υπάρχοντα εμπόδια.
Επειδή έχουν συμβεί σοβαρά ατυχήματα γιατί ο δρόμος αυτός είναι, στην πράξη, εκτός από συνδετήριος των Μοιρών με το Δημοτικό Διαμέρισμα Περίου και διαδημοτικός, με αυξημένη κυκλοφορία.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά το Δήμο Μοιρών, προκειμένου να τοποθετήσει την απαραίτητη σήμανση αλλά και τον αναγκαίο φωτισμό στο επικίνδυνο τμήμα του δρόμου από τον αναδασμό προς το Πέρι του Δήμου Μοιρών, ώστε να μην προκληθούν κι άλλα ατυχήματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης