Επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ

Αριθμός πρωτ: 593
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία κάνει έκκληση, για τη λήψη πρωτοβουλιών από την Κυβέρνηση, όσον αφορά το θέμα της επικύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ.
Επιπλέον κάνει λόγο για αναβάθμιση και αναθεώρηση της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου να εναρμονίζεται με τη νέα Σύμβαση.
Επειδή αποτελεί υποχρέωση του κράτους η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου που θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα ίσης μεταχείρισης και θα διαμορφώνει προϋποθέσεις για την πλήρη συμμετοχή των ΑμεΑ σε όλες τις δραστηριότητες απαιτείται να έχουν αλλά θα δημιουργεί και ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τις πλέον ευάλωτες• κατηγορίες ΑμεΑ, όπως τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό και τα άτομα με πολλαπλή αναπηρία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να προβεί στην επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
2) Εάν προτίθεται να προτείνει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αυτονομίας, της επαγγελματικής ένταξης και της πλήρους συμμετοχής των ΑμεΑ στην οικονομική , κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ