Επιλεκτική εφαρμογή του μέτρου για την μείωση τελών προσγείωσης, απογείωσης και παραμονής αεροσκαφών σε Κρατικούς Αερολιμένες

Αριθμός πρωτ: 8088
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/5/2007

ΕΡΩΤΗΣH

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιλεκτική εφαρμογή του μέτρου για την μείωση τελών προσγείωσης, απογείωσης και παραμονής αεροσκαφών σε Κρατικούς Αερολιμένες.

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών σε πρόσφατη Γενική Συνέλευσή του εξέφρασε τη διαμαρτυρία του σχετικά με την απόφασή σας να μειωθούν κατά 50% τα τέλη προσγείωσης, απογείωσης και παραμονής αεροσκαφών μόνο στους Κρατικούς Αερολιμένες Χανίων, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας και Κω και για το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Μαρτίου κάθε έτους.
Ο προβληματισμός και η ανησυχία του Ομίλου έγκειται στα προβλήματα που θα προκληθούν στις περιοχές που εξαιρούνται της αποφάσεως.
Η επιλεκτική εφαρμογή του μέτρου προφανώς θα αποτελέσει τροχοπέδη στις προσπάθειες τόνωσης της τουριστικής ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών της χώρας, που χρήζουν στήριξης του τουρισμού και οι οποίες με δυσκολία εντάσσονται σε ελκυστικά τουριστικά πακέτα.
Ο αποκλεισμός των περιοχών αυτών από την ευνοϊκή ρύθμιση, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό, θα είναι καίριο χτύπημα, με δεδομένα τις αντίξοες συνθήκες και την οικονομική δυσχέρεια που επικρατεί στα νησιωτικά συμπλέγματα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να επεκτείνει το μέτρο για όλο το χρόνο, ώστε να προωθηθεί και ο χειμερινός τουρισμός, αλλά και να εντάξει στην ευνοϊκή ρύθμιση τη μείωση των τελών αεροδρομίου σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, και κυρίως σε αυτά των νησιών, για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης