Επιλογή προϊσταμένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

Αριθμός πρωτ: 1891
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιλογή προϊσταμένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

Ένα χρόνο μετά τη ψήφιση του νόμου 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή δεν έχει προχωρήσει ακόμη η διαδικασία για τη επιλογή προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ.
Σύμφωνα με το νόμο αυτό σε κάθε ΚΕΔΔΥ ορίζεται προϊστάμενος από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ) με τετραετή θητεία, από τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν σπουδές σχετικά με τις ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης ή είναι ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε σχολεία ή ΚΕΔΔΥ και έχουν τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία.
Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει κινηθεί η παραπάνω διαδικασία, αντίθετα η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές εκπαίδευσης, δημιουργεί κλίμα ομηρίας και ανασφάλειας στους προϊσταμένους, αφού η θέση τους βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του περιφερειακού διευθυντή, όπως καταγγέλλει αιρετός στο Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) Κρήτης, με αποτέλεσμα την πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.
Επειδή, όπως καταγγέλλει με επιστολή του ο αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης, τα πολλά κενά που υπάρχουν στα ΚΕΔΔΥ, έχουν να γίνουν προσλήψεις αρκετά χρόνια, κάνουν ευάλωτο το σημαντικό αυτό τομέα της εκπαίδευσης.
Επειδή, οι διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 για την ειδική αγωγή αποτελούν αξιοκρατική διαδικασία επιλογής προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες του νόμου 3699/2008 για την επιλογή προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ προκειμένου να βγουν από τη κατάσταση ομηρίας που βρίσκονται σήμερα, λόγω της αναξιοκρατικής διαδικασίας επιλογής τους, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους απρόσκοπτα στο σημαντικό τομέα της εκπαίδευσης τον οποίο υπηρετούν.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης