Επιπτώσεις στην Κρήτη και άλλα νησιά της χώρας από την απελευθέρωση του ωραρίου στα πρατήρια καυσίμων

Αριθμός πρωτ: 8215
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις στην Κρήτη και άλλα νησιά της χώρας από την απελευθέρωση του ωραρίου στα πρατήρια καυσίμων

Με την Ερώτησή μου 6979/18-4-07, τόνιζα την αντίθεση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων στην επικείμενη απελευθέρωση, στην Κρήτη και άλλα νησιά, του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Όπως επισημαίνουν ορθώς οι πρατηριούχοι, η κατάσταση αυτή είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει αύξηση των τιμών και προβλήματα στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
Η απάντηση του Υπουργείου στην παραπάνω Ερώτηση δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την εφαρμογή του μέτρου κατά τη θερινή περίοδο. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να θεωρηθεί «αναγκαία», όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, διότι οι συνθήκες των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστεί κάθε άλλο παρά επιτρέπουν στους πρατηριούχους να αντέξουν το βάρος του ωραρίου. Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον για ελάχιστα πρατήρια σε κεντρικά σημεία της Κρήτης και των άλλων νησιών, ενώ για τους υπόλοιπους ενδέχεται να επιφέρει ζημιές, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις τιμές των καυσίμων και για το απασχολούμενο σε αυτά προσωπικό.
Επειδή το παράδειγμα της απελευθέρωσης του ωραρίου στο Ηράκλειο κατά το Πάσχα είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν όλα τα πρατήρια, εάν δε εφαρμοστεί κατά τη θερινή περίοδο, είναι βέβαιο ότι δεν θα μένει κανένα πρατήριο ανοιχτό κατά τις νυχτερινές ώρες, πέραν δηλαδή του ισχύοντος και σήμερα διευρυμένου ωραρίου.
Επειδή όπως όλα δείχνουν, η απελευθέρωση του ωραρίου θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι θα λύσει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εμμείνει στη θέση του για απελευθέρωση του ωραρίου των πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Κρήτη και άλλα νησιά κατά τη θερινή περίοδο, η οποία έχει προκαλέσει την αντίδραση των πρατηριούχων και αναμένεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ίδιους αλλά και τους καταναλωτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης