Επισημάνσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού

Αριθμός πρωτ: 140
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού.

Την ανάγκη για διευκρίνιση και τροποποίηση συγκεκριμένων σημείων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού, επισημαίνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μετά από σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων του Νομού.
Ειδικότερα, το Επιμελητήριο κάνει λόγο για υπερβολικά γενικευμένο όριο αρτιότητας για τη δόμηση τουριστικών καταλυμάτων εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού. Επίσης κρίνει σκόπιμη την αναθεώρηση των μέγιστων πυκνοτήτων κλινών ανά στρέμμα (6 κλίνες) αφενός γιατί τίθεται σοβαρό θέμα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και αφετέρου γιατί δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές των ξενοδοχειακών καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων. Το εν λόγω όριο, σύμφωνα με την εκτίμηση των φορέων του Ηρακλείου, αν παραμείνει στις 6 κλίνες, θα δημιουργήσει τάση προς αυθαίρετη δόμηση.
Αναφορικά με την ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης κτισμάτων από τη γραμμή του αιγιαλού, κρίνεται από το Επιμελητήριο ως μεγάλη και μη ανταγωνιστική σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες τουριστικά ανεπτυγμένες χώρες (π.χ. Ισπανία) και προτείνει να παγιωθεί στα 50 μέτρα, ενώ οι παράκτιες περιοχές ζώνες υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, προτείνεται να αυξηθούν στα 400 μέτρα για χρήσεις μη συμβατές με την τουριστική δραστηριότητα.
Επειδή στον τομέα των μεταφορών δεν γίνεται καμία μνεία για τον Διεθνή Αερολιμένα Καστελλίου παρά το γεγονός ότι αποτελεί πάγιο αίτημα και βούληση της τοπικής κοινωνίας για μια μόνιμη και ρεαλιστική λύση, αφού δεν υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες ανάπτυξης του νυν αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», όπως προτείνεται.
Επειδή το Επιμελητήριο Ηρακλείου επισημαίνει και την ανάγκη μεγαλύτερης εξειδίκευσης στην πρόβλεψη χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, δεδομένου ότι έχουν παραληφθεί περιοχές ή έχει υποβαθμιστεί το μέγεθος για κάποιες άλλες (όπως για παράδειγμα ο καταδυτικός τουρισμός για την Κρήτη ή η ανάγκη για περισσότερα συνεδριακά κέντρα).
Επειδή κρίνεται σκόπιμο από τους φορείς του Νομού να γίνει αναφορά και διασύνδεση με την Δ’ Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013), καθώς συμβαδίζει χρονικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να κάνουν δεκτές τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και των εμπλεκόμενων φορέων του Νομού και να διευκρινίσουν ή να τροποποιήσουν τα συγκεκριμένα σημεία του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού που επισημαίνονται .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης