Επισημάνσεις και καταλογισμοί της Ε.Ε. για τα δικαιώματα ενίσχυσης

Αριθμός πρωτ: 10480
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις και καταλογισμοί της Ε.Ε. για τα δικαιώματα ενίσχυσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Ανάπτυξης agri/D/2535/12-10-08, εγκαλεί τη χώρα μας για μια σειρά από παρατυπίες, παραβάσεις και παραλείψεις που αφορούν στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, διασύρουν τη χώρα μας, αδικούν πολλούς παραγωγούς και μας επιβάλουν υψηλές οικονομικές κυρώσεις .

Συγκεκριμένα η χώρα μας εγκαλείται :

– Για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης για τον οποίο η Επιτροπή αναφέρει ρητά ότι ο τρόπος υπολογισμού ήταν λανθασμένος και μάλιστα η χώρα μας καλείται να προχωρήσει «αμέσως σε νέο υπολογισμό των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης».
Μια τέτοια ενέργεια τινάζει στον αέρα όχι μόνο το σύστημα ελέγχου (ΟΠΕΚΕΠΕ- ΟΣΔΕ ) για το οποίο η Ε. Επιτροπή ήδη προχωρά σε αυτόματη περικοπή καταρχήν του 10% των ενισχύσεων, αλλά και την βάση του συστήματος, που αφορά τον καταρχήν υπολογισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης για όλους τους Έλληνες αγρότες.
Επίσης τινάζει στον αέρα και το ύψος του Εθνικού αποθέματος που αποτελεί ποσοστό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ενώ η περικοπή του 10 %, εφόσον το ΥΠΑΑΤ δεν προσαρμόσει το ΟΣΔΕ στις νέες ανάγκες της ΚΑΠ, θα γενικευθεί στο σύνολο του καθεστώτος ενίσχυσης.

– Για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα η οποία όπως αναφέρεται κατηγορηματικά στο εν λόγω έγγραφο, έγινε «με κριτήρια που δεν μπορούν να θεωρηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό 1782/2003 ότι αποσκοπούν στην ίση μεταχείριση των γεωργών», δηλαδή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κριτήρια που έθεσε το ΥΠΑΑΤ και η κυβέρνηση, ήταν σύμφωνα με τις «σκοπιμότητες» που ήθελε να εξυπηρετήσει.

– Για τις επιδοτήσεις των ελαιοπαραγωγών οι οποίες επίσης παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα, αφού κατά την Επιτροπή η οποία επανέρχεται επί του θέματος, το «ελαιοκομικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών παρουσιάζει πολλές αδυναμίες» με αποτέλεσμα, ο καθορισμός των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης να θεωρείται για την Επιτροπή αναξιόπιστος.

– Για το ότι «οι Ελληνικές αρχές φάνηκαν πιο αυστηρές από την Κοινοτική νομοθεσία όταν αποφάσισαν ότι όλα τα δικαιώματα που δεν είχαν ενεργοποιηθεί κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, θα επιστρέφουν αυτομάτως «στο εθνικό απόθεμα»
Η επιλογή αυτή των Ελληνικών αρχών για το 2006 οδήγησε σε απώλεια των δικαιωμάτων πολλών Ελλήνων παραγωγών, τα οποία κατόπιν διανεμήθηκαν σε άλλους. Το γεγονός αυτό προκαλεί εντύπωση ακόμη και στα Ευρωπαϊκά όργανα.
Σε συνέχεια αυτών όπως ήταν αναμενόμενο, το τελικό συμπέρασμα της Ε.Επιτροπής για την Ελληνική πλευρά είναι ότι: «οι προαναφερόμενες διαπιστώσεις δείχνουν αδυναμία στην πραγματοποίηση βασικών/ βοηθητικών ελέγχων διότι συνιστούν κίνδυνο για το Ταμείο και το μέγεθος αυτού του κινδύνου πρέπει να συζητηθεί».

Είναι προφανές, ότι η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στη χώρα μας είναι αναξιόπιστη και έωλη και βέβαια μετά τους επερχόμενους καταλογισμούς, θα κληθεί για άλλη μια φορά ο Έλληνας Αγρότης και γενικότερα ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώσει την ανικανότητα αυτής της Κυβέρνησης.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων :

1) Εάν θα προχωρήσει η Κυβέρνηση σε εκ νέου υπολογισμό των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και τι μέτρα θα λάβει ώστε να μην επιστρέψουν οι Έλληνες αγρότες χρήματα που τους έχουν ήδη χορηγηθεί.
2) Ποιος ήταν ο λόγος που πολλά δικαιώματα παραγωγών που δεν χρησιμοποιήθηκαν, επεστράφησαν στο εθνικό απόθεμα από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του και όχι από τον τρίτο όπως ορίζει η κοινοτική νομοθεσία, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι αυτοί παραγωγοί να χάσουν τα δικαιώματά τους.
3) Πόσοι δικαιούχοι παραγωγοί κατ’ αυτόν τον τρόπο έχασαν τα δικαιώματά τους και σε πόσους παραγωγούς περιήλθαν αυτά στην δεύτερη κατανομή.
4) Εάν η Κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την αποκατάσταση της αδικίας αυτής από την άνιση μεταχείριση των παραγωγών και ποια θα είναι αυτά.
5) Εάν θα προχωρήσει στην διόρθωση του ελαιοκομικού μητρώου χωρίς κυρώσεις για τους Έλληνες παραγωγούς.

Καλείται επίσης ο Υπουργός στην κατάθεση των ακολούθων εγγράφων :

1. Την επιστολή παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΜΕΑ με στοιχεία εγγράφου AGR 025674/06-02-08 και την με αριθμό 15895/06-02-08 απάντηση αυτής.
2. Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου με το οποίο διαβιβάζονται οι ζητούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα 1 του εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Ανάπτυξης agri/D/2535/12-10-08.

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης