Επισημάνσεις κινδύνων για την απασχόληση και την ανάπτυξη της Ελλάδας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Αριθμός πρωτ: 3390
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις κινδύνων για την απασχόληση και την ανάπτυξη της Ελλάδας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Τους μέσο-μακροπρόθεσμους κινδύνους για τις προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ελλάδας, λόγω σημαντικών οικονομικών ανισορροπιών, επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Το κλιμάκιο του ΔΝΤ που πρόσφατα επισκέφθηκε τη χώρα μας, μεταξύ των άλλων κινδύνων, στάθηκε ιδιαίτερα στη σταθερή μείωση της ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσω της διεύρυνσης του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στις ακαμψίες στις αγορές προϊόντων και εργασίας, οι οποίες συνεισφέρουν στη διατήρηση του υψηλότερου πληθωρισμού σε σχέση με την ευρωζώνη, καθώς και στο υψηλό επίπεδο δημοσίου χρέους, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω των αυξανόμενων δαπανών για συντάξεις και περίθαλψη που σχετίζονται με το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού.
Το ΔΝΤ υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αποφευχθούν οι επίπονες προσαρμογές τις οποίες θα υποστεί η χώρα στο άμεσο μέλλον αν συνεχίσουν να διατηρούνται αυτές οι ανισορροπίες.
Επειδή ιδιαίτερη μνεία έγινε για τη σταθερή επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, όπως εμφανίζουν οι καθιερωμένοι δείκτες, αντανακλώντας την αύξηση του σχετικού μοναδιαίου κόστους εργασίας και τη διατήρηση του υψηλότερου πληθωρισμού σε σχέση με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους.
Επειδή το ΔΝΤ πιστεύει ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω προσαρμογή για την επίτευξη πλεονασμάτων μετά το 2010, δεδομένων των υψηλών δαπανών από τη γήρανση του πληθυσμού.
Επειδή οι συνταγές του ΔΝΤ στοχεύουν πάντα τις εύκολες λύσεις που αφορούν τη συρρίκνωση της αμοιβής της εργασίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί πέρα από τις συνήθεις που προτείνει το ΔΝΤ προκειμένου να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα από τις σημαντικές οικονομικές ανισορροπίες που επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης