Επισημάνσεις της Ελληνικής Επιτροπής Υδρολογίας για τα προβλήματα των υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων

Αριθμός πρωτ: 6046
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις της Ελληνικής Επιτροπής Υδρολογίας για τα προβλήματα των υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού στις 22 Μαρτίου, η Ελληνική Επιτροπή Υδρολογίας προχώρησε στην επισήμανση σημαντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποθεμάτων νερού στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, τονίστηκε καταρχάς το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει με τα αρδευτικά δίκτυα, καθώς οι απώλειες νερού είναι σημαντικές. Το μεγαλύτερο μέρος των αρδεύσεων γίνεται με κατάκλυση (διοχέτευση του νερού σε κανάλια) ή με τα γνωστά «κανονάκια», με συνέπεια να υπάρχει υπερβολική κατανάλωση, ποσοστού τουλάχιστον 80% των αποθεμάτων. Επισημάνθηκε η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν σταδιακά μέθοδοι άρδευσης που να συνοδεύονται από μεγαλύτερη οικονομία νερού, ενώ θα πρέπει να επεκταθεί και η αξιοποίηση των προϊόντων του βιολογικού καθαρισμού.
Περαιτέρω, δόθηκε έμφαση στα υδρευτικά δίκτυα των πόλεων, τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν επειγόντως. Οι φθορές οδηγούν σε απώλειες περίπου το 60% του νερού, ενώ το πρόβλημα επιτείνεται λόγω του ότι για την αποφυγή της εισόδου ρύπων διατηρούνται μεγάλες πιέσεις, οι οποίες οδηγούν με τη σειρά τους σε απώλειες.
Ιδιαίτερης σημασίας επίσης είναι η αποφυγή σπατάλης στις τουριστικές περιοχές, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου με τα περιορισμένα αποθέματα, ενώ και από την πλευρά της βιομηχανίας πρέπει να γενικευτεί η επαναχρησιμοποίηση του νερού (ψύξης, λυμάτων, κλπ.), για λόγους οικονομίας.
Επειδή παρόμοιες επισημάνσεις έχω κάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, εντούτοις η αντιμετώπιση από την Κυβέρνηση του προβλήματος του νερού είναι ελλιπής, όπως δείχνει και η πολύ μεγάλη καθυστέρηση υλοποίησης του Ν. 3199/2003 για τη διαχείριση του νερού, η οποία επίσης σημειώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Υδρολογίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις της Ελληνικής Επιτροπής Υδρολογίας και να προβεί σε ενέργειες με σκοπό την αναβάθμιση των αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων και στην εν γένει εξοικονόμηση των αποθεμάτων νερού στις τουριστικές περιοχές και από τη βιομηχανία.
2) Αν προτίθεται να προχωρήσει στην καλύτερη δυνατή προσαρμογή στην Οδηγία της Ε.Ε. (60 του 2000) για το νερό και στην υλοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν. 3199/2003.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης