Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για ελλείψεις και υστερήσεις στο προωθούμενο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο

Αριθμός πρωτ: 1793
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για ελλείψεις και υστερήσεις στο προωθούμενο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο

Σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζει το προωθούμενο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, σύμφωνα με τις επισημάνσεις πολλών αρμόδιων φορέων, μεταξύ των οποίων και η ΠΑΣΕΓΕΣ, οι οποίες διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, γεγονός που ακυρώνει τους όποιους χαρακτηρισμούς του ως «διαρθρωτικής αλλαγής».
Συγκεκριμένα, από την πλευρά της ΠΑΣΕΓΕΣ τονίστηκε η ανάγκη να αποτελέσει η γεωργία βασικό άξονα του χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Γι΄ αυτό το λόγο, επιβάλλεται να αποτυπωθεί στο γενικό πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού η τεράστια οικολογική καταστροφή του εφετινού καλοκαιριού, με την απώλεια εκατομμυρίων στρεμμάτων δασικών και γεωργικών εκτάσεων.
Παράλληλα, και σε συνολικό επίπεδο, δεν ελήφθησαν υπόψη δύο σημαντικές εξελίξεις, που αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στον αγροτικό τομέα και απαιτείται επίσης να συμπεριληφθούν στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Αφενός μεν, δεν συνυπολογίζονται οι ορατές, πλέον, και δυσμενείς επιπτώσεις στους ελαιώνες και τα αμπέλια από την κλιματική αλλαγή. Αφετέρου δε, οι απαιτήσεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων και οι καλλιέργειες ενεργειακών φυτών, που ασκούν εξίσου σημαντική επίδραση στις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα.
Επειδή οι επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ αποδεικνύουν ότι απαιτείται σημαντικός χρόνος ωρίμασης και διαβουλεύσεων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, το οποίο είναι ελλιπές στην παρούσα φάση.
Επειδή, όπως επίσης καταγγέλλεται, το συζητούμενο επί τετραετία, μέχρι το 2003, αυτού που προωθεί τώρα η Κυβέρνηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να λάβει υπόψη του τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για αλλαγές στο προωθούμενο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, ώστε να αποτυπωθεί καλύτερα ο ρόλος του αγροτικού τομέα και οι εξελίξεις σε αυτόν, και να καλυφθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ