Επισιτιστικό πρόγραμμα για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Αριθμός πρωτ: 6372
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επισιτιστικό πρόγραμμα για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε την βελτίωση του υφιστάμενου προγράμματος διανομής τροφίμων για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες στην Ε.Ε. αυξάνοντας τον προϋπολογισμό και επεκτείνοντας το εύρος των προϊόντων που θα προσφέρονται.
Μέχρι σήμερα η διανομή τροφίμων γινόταν από τα πλεονασματικά αποθέματα της αγροτικής παραγωγής (αποθέματα παρέμβασης), τα οποία βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο.
Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την προμήθεια προϊόντων από την ανοιχτή αγορά σε μόνιμη βάση, προκειμένου να συμπληρωθούν τα εναπομείναντα αποθέματα παρέμβασης.
Η Επιτροπή κάλεσε ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, να καταρτίσουν τριετή σχεδιασμό διανομής τροφίμων για την επιλογή των κατά τόπους ενδεδειγμένων οργανισμών στους οποίους αναθέτουν την διανομή των τροφίμων και να επιλέξουν με βάση διατροφικά κριτήρια, το είδος των τροφίμων που θα διανέμονται, στα οποία για πρώτη φορά εντάσσονται και φρούτα, λαχανικά, μαγειρικά έλαια κλπ.
Επειδή η άνοδος των τιμών των τροφίμων, επηρεάζει αρνητικά την επισιτιστική ασφάλεια των απόρων αλλά και αυξάνει το κόστος παροχής επισιτιστικής βοήθειας.
Επειδή η Επιτροπή προτείνει την συγχρηματοδότηση του προγράμματος κατά 75% από την Επιτροπή και 25% από τα κράτη-μέλη για την τριετία 2010-2013.
Επειδή είναι χρέος της πολιτείας να διαφυλάξει την κοινωνική συνοχή και να αυξήσει την παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε κοινωνικές ομάδες που την έχουν πραγματικά ανάγκη, όπως είναι οι άποροι, ανάπηροι, πολύτεκνοι κλπ.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου και η χώρα μας να ενταχθεί στο νέο επισιτιστικό πρόγραμμα για τους άπορους αλλά και για άλλες κοινωνικές ομάδες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
2) Εαν προτίθενται να εντάξουν στον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος χρηματοδότησης του προγράμματος για τα επόμενα χρόνια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης