Επιστολή Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για αδράνεια στην επίλυση των προβλημάτων του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Αριθμός πρωτ: 7919
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιστολή Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για αδράνεια στην επίλυση των προβλημάτων του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

Σε προηγούμενες Ερωτήσεις μου (5154/6-3-07, 7405/27-4-07), τόνιζα την προβληματική οργάνωση του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και τις αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), με νέα επιστολή του, καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη αδράνεια και καθυστέρηση στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων, παρά τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επίλυση των προβλημάτων
Συγκεκριμένα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι επιβάλλεται να προχωρήσει η σύνταξη των Οδηγών Εφαρμογής, που αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς από αυτούς εξαρτάται το αντικείμενο και ο προγραμματισμός των ενημερώσεων σε γεωργικούς συμβούλους, συνεργάτες γεωργικών συμβούλων και γεωργούς.
Επίσης, τονίζει εκ νέου την αδυναμία του να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στα Μητρώα Δοκίμων Γεωργικών Συμβούλων και Δοκίμων Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων, όπως σημείωνα και στην 7405/27-4-07 Ερώτησή μου, ακριβώς επειδή λόγω αδράνειας δεν έχει ολοκληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο.
Επειδή η ανησυχία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι έντονη, όπως φαίνεται και από την πληθώρα των επιστολών του για το θέμα.
Επειδή εκτός των παραπάνω αλλαγών, χρειάζεται να εκδοθούν, όπως επισημαίνει, και άλλες αποφάσεις που θα ρυθμίζουν τη διαδικασία και τον τρόπο παροχής των γεωργικών συμβουλών, το αμοιβολόγιο και τη διαδικασία πληρωμής γεωργικών συμβούλων και συνεργατών τους, καθώς και τη διαδικασία καταβολής στους αγρότες των ενισχύσεων που πρέπει να λάβουν για τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρέμβει για την έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στην εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, όπως ζητά με νέα επιστολή του το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην ομαλή εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης