Επιστολή της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ για τα προβλήματα και την απαξίωση του Ιδρύματος

Αριθμός πρωτ: 2993
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Επιστολή της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ για τα προβλήματα και την απαξίωση του Ιδρύματος

Με επίσημο έγγραφό της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η Ένωση Ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) θέτει επί τάπητος τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα και απευθύνει έκκληση για την επίλυσή τους. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι καινούργια, τα έχω επισημάνει δε με σειρά από Ερωτήσεις μου (9537/20-6-07, 2344/13-12-06, 10468/8-5-06, κ.ά.), χωρίς να έχει υπάρξει αντιμετώπισή τους.
Τα σημαντικότερα προβλήματα σύμφωνα με τους ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ, είναι:
– Η συνεχής μείωση του αριθμού των ερευνητών, με συνέπεια να μην καλύπτονται πολλά ερευνητικά πεδία, γεγονός που επιβάλλει την πρόσληψη νέων αλλά και τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας με ερευνητές.
– Η έλλειψη για μεγάλο χρονικό διάστημα Γενικού Διευθυντή
– Το χαμηλό μισθολόγιο των ερευνητών, συγκριτικά με αυτό των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ
– Η απουσία Εθνικού προγράμματος και στρατηγικής για την αγροτική έρευνα
– Η ανεπαρκής συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
– Οι επιεικώς απαράδεκτες κτιριακές εγκαταστάσεις και συνθήκες εργασίας του προσωπικού
– Η έλλειψη επαρκών πιστώσεων για την καταβολή του κινήτρου απόδοσης του προσωπικού
– Η εν γένει ανεπαρκής χρηματοδότηση του Ιδρύματος για τους σκοπούς της αγροτικής έρευνας.
Επειδή, παράλληλα με τα παραπάνω, οι ερευνητές επισημαίνουν την αδικία που δημιουργεί η μη ένταξή τους, αντίστοιχα με τα μέλη ΔΕΠ, στις διατάξεις του ψηφισθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις», σε ό,τι αφορά το επίδομα πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, καθώς και ο μη υπολογισμός του στις συντάξιμες αποδοχές.
Επειδή και με το σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογία και άλλες διατάξεις» το ΕΘΙΑΓΕ περιθωριοποιείται, καθώς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει πλέον τη χώρα σε θέματα του αγροτικού τομέα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να λάβουν υπόψη την έκκληση της Ένωσης Ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ και να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα και το προσωπικό του, ώστε να μην υποβαθμιστεί περαιτέρω η έρευνα του αγροτικού τομέα της χώρας και το έργο του ΕΘΙΑΓΕ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ