Επιστροφή οστεολογικού υλικού από τις ανασκαφές των τάφων της Μεσσαράς

Αριθμός πρωτ: 11065
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/6/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: Επιστροφή οστεολογικού υλικού από τις ανασκαφές των τάφων της Μεσσαράς.

Τα τελευταία χρόνια, έντονες ανησυχίες έχουν δημιουργηθεί για την τύχη του σημαντικότατου, για την ιστορία της περιοχής της Μεσσαράς, αρχαίου ανθρωπολογικού υλικού το οποίο προήλθε από ανασκαφές αρχαίων νεκροταφείων και το οποίο έχει μεταφερθεί από το 1994 στην Κομοτηνή από Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σαν δείγμα μελέτης και έκτοτε δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια ή αναφορά για την επιστροφή του στην Μεσσαρά όπου και ανήκει.
Επειδή οι τοπικοί φορείς έχουν κάνει αρκετές προσπάθειες για να επιστρέψουν τα αρχαιολογικά ευρήματα στη Μεσσαρά, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν λάβει μια ικανοποιητική απάντηση.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός
Αν προτίθεται να παρέμβει για να επιστρέψει το υλικό στην Μεσσαρά όπου και ανήκει προκειμένου να αποφευχθεί η προσφυγή των τοπικών φορέων σε ένδικα μέσα.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης