Επιστροφή τόκων δανείων που έχουν εισπραχθεί καταχρηστικά από τις τράπεζες

Αριθμός πρωτ: 12598
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Επιστροφή τόκων δανείων που έχουν εισπραχθεί καταχρηστικά από τις τράπεζες.

Αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις υποχρεώνουν τις τράπεζες που χορήγησαν στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο να επιστρέψουν στους καταναλωτές ποσά για τόκους που δεν έπρεπε να πληρώσουν, αφού τα πιστωτικά ιδρύματα δεν μετακύλυσαν υπέρ τους τη μείωση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν επί συλλογικών αγωγών της ΕΚΠΟΙΖΩ, ο μονομερής προσδιορισμός του κυμαινόμενου επιτοκίου κρίνεται καταχρηστικός, γεγονός που ανοίγει το δρόμο σε χιλιάδες καταναλωτές να διεκδικήσουν όλα τα χρήματα που πλήρωσαν άδικα στις τράπεζες την περίοδο που τα επιτόκια σημείωσαν πτώση.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τις Ενώσεις Καταναλωτών, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει τη δυνατότητα, με βάση και το Νόμο 3587/2007, να επέμβει και να διευκολύνει το δικαίωμα αποζημίωσης των καταναλωτών, δίχως αυτοί να υποχρεώνονται να καταθέτουν ατομικές αγωγές κατά των τραπεζών, προκειμένου να τους επιστρέψουν όσα καταχρηστικώς είχαν εισπράξει.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, μόνο αν τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεωθούν να αποκαθιστούν τις συνέπειες των καταχρηστικών και παράνομων συμπεριφορών θα έχουν και ισχυρό κίνητρο για να τις αποφεύγουν στο μέλλον,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν σε ρύθμιση που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να επιστρέψουν στους καταναλωτές στεγαστικών, αλλά και καταναλωτικών δανείων, το όφελος που θα έπρεπε να τους αποδίδεται στις περιόδους που μειώνονται τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να μην αναγκάζονται να καταθέτουν ατομικές αγωγές κατά των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης