Επιτακτική ανάγκη η λειτουργία βιολογικού σφαγείου στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9497
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιτακτική ανάγκη η λειτουργία βιολογικού σφαγείου στο Νομό Ηρακλείου.

Επιτακτική είναι η ανάγκη λειτουργίας βιολογικού σφαγείου στο Νομό Ηρακλείου προκειμένου οι κτηνοτρόφοι ζώων βιολογικής εκτροφής να μπορούν να σφάξουν τα ζώα τους σε συνθήκες που να αποδίδουν βιολογικό κρέας.
Όπως έχω επισημάνει και με παλαιότερη Ερώτησή μου, ο μεγαλύτερος όγκος των ζώων που σφαγιάζονται στην Κρήτη αφορά στα σφαγεία του Νομού Ηρακλείου, δεδομένου ότι και οι κτηνοτρόφοι του Ψηλορείτη διαχειμάζουν και σφάζουν τα ζώα τους στον ίδιο νομό. Εν τούτοις δεν υπάρχει ούτε ένα βιολογικό σφαγείο που να επιτρέπει στους κτηνοτρόφους ζώων βιολογικής εκτροφής να πάρουν τα ανάλογα πιστοποιητικά για τη σφαγή και την τυποποίηση του κρέατος.
Επειδή η λειτουργία βιολογικού σφαγείου στο Νομό αφενός θα λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι και αφετέρου θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής βιολογικού κρέατος για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης από τους καταναλωτές πιστοποιημένου κρέατος βιολογικής εκτροφής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται και πότε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία βιολογικού σφαγείου στο Νομό Ηρακλείου, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαθέτουν ζώα βιολογικής εκτροφής να μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό, τόσο για την σφαγή όσο και για την τυποποίηση του βιολογικού κρέατος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης