Επιτακτική ανάγκη λειτουργίας Νυχτερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι

Αριθμός πρωτ: 9896
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιτακτική ανάγκη λειτουργίας Νυχτερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι.

Σε συνέχεια της Ερώτησής μου (6047/22-3-07) για ίδρυση Νυχτερινού Γυμνασίου – Λυκείου και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Μεσσαρά και της ομόφωνης απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μοιρών, άλλος ένας μεγάλος Δήμος της περιοχής, ο Δήμος Τυμπακίου, τονίζει την ανάγκη ίδρυσης Νυχτερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι και ετοιμάζει το σχετικό φάκελο, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον για τη λειτουργία αυτών των σχολείων στην περιοχή της Μεσσαράς, γιατί οι ανάγκες είναι υπαρκτές και κατοχυρώνουν τη βιωσιμότητα των προαναφερόμενων σχολικών μονάδων.
Επειδή, κατά τη συζήτηση της Ερώτησης στη Βουλή, ο αρμόδιος Υφυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι το Υπουργείο θα αντιμετώπιζε θετικά την ίδρυση των σχολείων αν αποδεικνυόταν η βιωσιμότητα.
Επειδή το ποσοστό μαθητικής διαρροής είναι αρκετά υψηλό στην Κρήτη, και ιδιαίτερα στη νότια Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου μετάβασης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως επεσήμανα με την 2807/8-1-07 Ερώτησή μου και ο λόγος είναι η ανάγκη για εργασία, άρα η αδυναμία παρακολούθησης μαθημάτων σε ημερήσια σχολεία.
Επειδή ο Δήμος Τυμπακίου διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο κτίριο για τη στέγαση του Νυχτερινού Γυμνασίου, στο οποίο θα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα και μαθητές από τους Δήμους του Ν. Ρεθύμνης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να ικανοποιήσει τη βούληση των κατοίκων της Μεσσαράς και του Δήμου Τυμπακίου, μετά και τις ομόφωνες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, για ίδρυση Νυχτερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι και του Νυχτερινού Λυκείου και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς, για κάλυψη πραγματικών αναγκών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης