Επιτακτική ανάγκη στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών

Αριθμός πρωτ: 1606
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιτακτική ανάγκη στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών.

Την επιτακτική ανάγκη στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών και θέσπισης μέτρων με τα οποία θ’ αλλάξει η νοοτροπία των νέων για τη δημιουργία οικογένειας, επισημαίνει ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου.
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, το μείζον εθνικό πρόβλημα της χώρας, προτείνει μεταξύ άλλων:
Να γίνει σημαντική αύξηση στο ποσό του επιδόματος και της σύνταξης που χορηγείται στην πολύτεκνη μητέρα. Να χορηγείται πλήρης σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα μετά από 15 έτη πραγματική υπηρεσία σε εργασία, χωρίς όριο ηλικίας. Να ρυθμιστεί η χορήγηση των αναδρομικών που δικαιούνται οι μητέρες στις οποίες είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος ή της σύνταξης μετά την έκδοση του υπ΄ αριθμ. 1095/2001 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να χορηγηθεί στέγη ή άτοκο δάνειο στο ύψος της αγοραζόμενης ή ανεγειρόμενης κατοικίας στις πολύτεκνες οικογένειες για πρώτη κατοικία.
Όσον αφορά στα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες να φοιτούν στις αντίστοιχες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ στον τόπο συμφέροντός τους χωρίς περιορισμούς. Να χορηγηθούν άτοκα δάνεια σε παιδιά που σπουδάζουν και η αποπληρωμή τους να πραγματοποιείται όταν ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Στα παιδιά πολυτέκνων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας να χορηγείται επίδομα στράτευσης που να ανέρχεται στο ύψος του βασικού μισθού ανειδίκευτου εργάτη.
Επειδή η θέσπιση κινήτρων για επιδοτήσεις σε νέα ζευγάρια για εργασία ή για άνοιγμα δικής τους επιχείρησης μετά την απόκτηση παιδιών, θα συνέβαλε στην ουσιαστική στήριξή τους.
Επειδή μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για όσα πολύτεκνα ζευγάρια εργάζονται και οι δύο γονείς, προκειμένου να υπάρχει πλήρης κάλυψη των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς.
Επειδή η Κυβέρνηση θα πρέπει να μεριμνήσει με ουσιώδεις παροχές και γενναία μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να στηρίξουν τις πολύτεκνες οικογένειες και να αντιμετωπίσουν το μείζον πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα μας, καθώς και αν προτίθενται να κάνουν δεκτές τις προτάσεις του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ