Επιχειρούμενη παράνομη διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 531
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ EMΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Επιχειρούμενη παράνομη διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Σύμφωνα με το Ν.Δ. 444/1970 (ΦΕΚ 39, τ. Α), άρθρο 3 παρ. 4, οι λιμενικές εργασίες που αποτελούν περιοριστικά τις αρμοδιότητες των Οργανισμών Λιμένων αφορούν:
«α. Την προσόρμιση πλωτών μέσων.
β. Την διεξαγωγή εργασιών που προσιδιάζουν εις την λειτουργία λιμένα
γ. Την πραγματοποίηση φορτο-εκφορτωτικών εργασιών ως και εργασιών που έχουν σχέση με την αναμονή, επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και αποσκευών.
δ. Εγκαταστάσεις και κτίσματα αμέσου ναυτικού ενδιαφέροντος, συνιστώντα εξοπλισμόν των παραλίων, εις το πλαίσιον των σχεδίων πολεμικής χρησιμοποιήσεως αυτών εις τον κατά θάλασσαν πόλεμον, ή εξυπηρετούντα τας από θαλάσσης μεταφοράς οίον: ναυπηγεία, νεωλκεία, εγκαταστάσεις διαλύσεως πλοίων, φυλάξεως και συντηρήσεως σκαφών, φορτοεκφορτώσεως πετρελαιοειδών ή χύδην φορτίων, ιχθυόσκαλαι, εγκαταστάσεις ναυταθλητικών σωματείων και χώροι αποθέσεως μέσων εργασίας από θαλάσσης, κατά το απαραίτητον προς εξυπηρέτησιν των ανωτέρω και μόνον σκοπών τμήμα εδάφους».

Σύμφωνα με το έργο «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ – ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», επιχειρείται να δοθούν στον ΟΛΗ αρμοδιότητες που αφορούν τη λειτουργία εκθεσιακών και εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, κέντρων αναψυχής, κλπ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πώς δικαιολογείται και πού βασίζεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του ΟΛΗ πέρα από τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες, όταν μάλιστα σε αυτές που ήδη έχει εκ του νόμου, παρατηρείται αδράνεια και ολιγωρία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ