Ερωτηματικά για την κυκλοφορία του φυτοφάρμακου Lebaycid

Αριθμός πρωτ: 986
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ερωτηματικά για την κυκλοφορία του φυτοφάρμακου Lebaycid.

Σοβαρότατα ερωτηματικά προκύπτουν από τις ενέργειες του Υπουργείου για την έγκριση της κυκλοφορίας του φυτοφάρμακου Lebaycid (δραστική ουσία fenthion) για τη δακοκτονία, το οποίο έχει απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία και το οποίο θέτει σε κίνδυνο τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, παρά την απαγόρευση του συγκεκριμένου φυτοφαρμάκου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πρόκειται για ισχυρό οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο, με δυνατότητα βιοσυσσώρευσης στο περιβάλλον και κυρίως στο έδαφος ή στα έλαια των καρπών, το Υπουργείο εξακολουθεί να δίνει κατ’ εξαίρεση έγκριση για την κυκλοφορία του.
Επειδή παρά την αρνητική γνωμοδότηση και με το σκεπτικό ότι μπορεί να υπάρχουν αποθέματα του φυτοφαρμάκου , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004 έπειτα από αίτημα της Ελλάδας και άλλων χωρών (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) επέτρεψε την κατ’ εξαίρεση χρήση του fenthion για την ελαιοκαλλιέργεια έως το τέλος του 2007.
Επειδή το Υπουργείο έδωσε κατ’ εξαίρεση έγκριση για τη χρήση του φαρμάκου για 120 ημέρες και το 2008 και για άλλες 120 μέρες και κατά τη φετινή χρονιά, δεδομένου ότι η χρήση του, στην ουσία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορευτεί από το 2004.
Επειδή ο Νομός Ηρακλείου και η Κρήτη γενικότερα παράγει ελαιόλαδο άριστης ποιότητας και δεν μπορεί αν υπονομευθεί ο κόπος και η προσπάθεια των παραγωγών καθώς τίθενται σε κίνδυνο οι εξαγωγές ελαιολάδου από τη χρήση του συγκεκριμένου φυτοφαρμάκου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να προβεί στην απαγόρευση του φυτοφαρμάκου Lebaycid που χρησιμοποιείται για τη δακοκτονία καθώς είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τον καρπό και το περιβάλλον και έχει απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ