Εστία Θετικών Επιστημών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 6600
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Εστία Θετικών Επιστημών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου δημιούργησε και λειτουργεί την Εστία Θετικών Επιστημών κατά τα πρότυπα της Εθνικής Εστίας Επιστημών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι εστίες αυτής της μορφής αποτελούν ζωντανό κύτταρο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων απ’ όπου αναδεικνύεται μια άλλη διάσταση διδακτικής αλληλεπίδρασης των νέων με τα σύγχρονα επιστημονικά θέματα και οι οποίες προσεγγίζουν τη γνώση με νέους τρόπους περισσότερο αποτελεσματικούς.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου εξαντλεί τους πόρους και τα μέσα που έχει στη διάθεσή της χωρίς όμως αυτά να επαρκούν ώστε ο χώρος της εστίας να αποτελεί ένα επισκέψιμο χώρο μάθησης με τις απαιτούμενες προδιαγραφές όπως αξίζει στους νέους της εποχής μας.
Τα παραδείγματα άλλων χωρών που τα παιδιά διδάσκονται τους πολιτισμούς της γης στους χώρους Μουσείων και προσεγγίζουν τη γνώση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο είναι καιρός να επεκταθούν και στην ελληνική περιφέρεια.
Η παραλιακή περιοχή της πόλης του Ηρακλείου η οποία συγκεντρώνει τους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και της Εστίας Θετικών Επιστημών είναι άριστη και εξυπηρετεί τον συνδυασμό οργανωμένων επισκέψεων των σχολείων οι οποίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων γνώσεων.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η αναβάθμιση και της Εστίας Θετικών Επιστημών με την απόκτηση κατάλληλων χώρων και μέσων αλλά και την αναγκαία στελέχωση με δεδομένο ότι το μεράκι και ο ζήλος ενός μόνο ανθρώπου και μάλιστα όχι με πλήρη απασχόληση δεν επαρκεί.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να ενισχύσουν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου οικονομικά αλλά και με όποιο άλλο τρόπο κρίνουν πρόσφορο όπως την παραχώρηση κτιρίου ή την κάλυψη του κόστους στέγασης αλλά και την απόκτηση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει η Εστία Θετικών Επιστημών κατά τα πρότυπα της Εθνικής Εστίας Επιστημών προς όφελος των νέων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης