Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών για τους κινδύνους που ελλοχεύει η αλόγιστη χρήση διαφόρων προϊόντων που παράγονται

Αριθμός πρωτ: 8994
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών για τους κινδύνους που ελλοχεύει η αλόγιστη χρήση διαφόρων προϊόντων που παράγονται.

Σε εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο από το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με αφορμή την Εβδομάδα Χημείας, τονίστηκε η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους κινδύνους που ελλοχεύει η αλόγιστη χρήση των διαφόρων προϊόντων που παράγονται.
Η συζήτηση αφορούσε θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα όλους τους πολίτες για πράγματα της καθημερινής ζωής, όπως το περιβάλλον και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και προϊόντων καθώς και θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές και γενικώς όσα σχετίζονται με την χημεία.
Επειδή όπως επισημάνθηκε από τους ομιλητές, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Κρήτης θα έπρεπε να υπάρχει μια συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης για ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα αυτά, αφού ως γνωστόν η κρητική διατροφή είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως και η αξιοποίηση των μεγάλων δυνατότητων παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
Επειδή ζητήματα, όπως η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών αντί πλαστικών, που σχετίζονται γενικότερα με την προστασία του περιβάλλοντος, η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και η ορθολογική χρήση της ενέργειας είναι θέματα για τα οποία οφείλει η Πολιτεία να λαμβάνει μέτρα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Επειδή έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης προϊόντων στα οποία ελλοχεύει ο κίνδυνος από την αλόγιστη χρήση τους και η ανάγκη ανάδειξης των φυσικών προϊόντων της Κρήτης και του ελλαδικού χώρου γενικότερα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να ενημερωθούν και ταυτόχρονα να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για τους κινδύνους που κρύβει η αλόγιστη χρήση διαφόρων προϊόντων που παράγονται, προκειμένου να προστατευτούν τόσο οι καταναλωτές όσο και το ίδιο το περιβάλλον.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να δοθεί ώθηση σε δράσεις που θα στοχεύουν στην ανάδειξη των φυσικών προϊόντων της Κρήτης και της χώρας γενικότερα, σε ένα πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, παροχής κινήτρων στους παραγωγούς και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ