Ευθύνες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της προσβολής των φοινικοειδών από το έντομο Rhynchophorus Ferrugineus

Αριθμός πρωτ: 2212
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ευθύνες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της προσβολής των φοινικοειδών από το έντομο Rhynchophorus Ferrugineus.

Σύμφωνα με την Απάντηση του Υπουργείου στην 17744/14-4-09 Ερώτησή μου, «το ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα αρμόδια Εργαστήρια του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, απέστειλε στις αρμόδιες αρχές το υπ’αριθμ. 121636/8-8-2007 και κατόπιν το υπ’αριθμ. 128434/28-4-2009 έγγραφο σχετικά με ‘Τεχνικές λεπτομέρειες λήψης έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και εξάπλωσης του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) και κατάργηση του με αριθμ. 121636/8-8-2007 εγγράφου μας’, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων».
Όμως η εγκύκλιος αυτή (128434/28-4-2009) που καταργεί την προηγούμενη (121636/8-8-2007), «ως δια μαγείας» εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά την κατάθεση της Ερώτησή μου στις 14-4-2009, γεγονός που δημιουργεί υποψίες σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης 2007/365/ΕΚ.
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, επιτρέπεται η χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους φοίνικες, που σημαίνει ότι για 2 χρόνια, από το 2007, δεν υπήρχε φυτοπροστασία, καθώς δεν είχε εκδοθεί καμία οδηγία χρήσης φυτοπροστατευτικών.
Αλλά ακόμα και σ’αυτή την εγκύκλιο, δεν διευκρινίζεται ποιά φυτοπροστατευτικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση σχετικά με τα ποιά είναι εγκεκριμένα και σε ποιά επιτρέπεται η χρήση τους στους φοίνικες.
Επειδή, όλο αυτό το διάστημα η πολιτεία αδρανούσε όσον αφορά την αντιμετώπιση του κόκκινου σκαθαριού στα φοινικοειδή, με αποτέλεσμα να έχουν μολυνθεί εκατοντάδες φοίνικες σε όλη χώρα, κυρίως σε περιοχές των νομών Ηλείας και Ηρακλείου.
Επειδή, όπως έχω επισημάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, η μη εφαρμογή της Απόφασης 365/2007/ΕΚ θα έχει ως αποτέλεσμα την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται.
Επειδή, οι ιδιοκτήτες των φοινίκων διαμαρτύρονται έντονα για τη μη εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων από την πολιτεία, με αποτέλεσμα τεράστιες πολιστικές, οικονομικές και άλλες τουριστικές ζημιές για τις περιοχές που εμφανίζεται το έντομο.
Επειδή, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως προκύπτει και από καταγγελίες που έχουν γίνει στο Συνήγορο του Πολίτη και την Ε.Ε., η πολιτεία, μέσω των αρμόδιων οργάνων της ζητά από τους ίδιους τους πολίτες να προβούν στα μέτρα εκείνα αντιμετώπισης του εντόμου (καταστροφή των φοινικοειδών, απομάκρυνσή τους κλπ) με ιδία έξοδα, την ώρα που στην εγκύκλιο 128434/28-4-09 προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων εαν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η προβλεπόμενη κοπή-καταστροφή των ευπαθών φυτών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
1) Πότε θα διευκρινιστούν πλήρως τα φυτοπροστατευτικά μέσα που θα εφαρμόζονται στους ψεκασμούς των φοινικοειδών, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο.
2) Πώς θα διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή της απόφασης 2007/365/ΕΚ, χρηματοδοτώντας τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ώστε να μπορούν να προβούν στα ενδεδειγμένα μέτρα αντιμετώπισης του Rhynchophorus Ferrugineus που προσβάλλει τα φοινικοειδή και για να μην παρεπεμφθεί η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
2) Αν προτίθεται να προβεί σε έλεγχο όλων των σχετικών καταγγελιών που έχουν γίνει τόσο στο Συνήγορο του Πολίτη όσο και στις υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου, επιτέλους, να δωθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα της προσβολής των φοινικοειδών που όσο περνά ο καιρός αυξάνεται συνεχώς με αποτέλεσμα την καταστροφή των φοινίκων.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης