Ευθύνες της πολιτείας για τη μη ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 365/2007 σχετικά με το έντομο Rhynchophorus Ferrugineus που προσβάλλει τα φοινικοειδή

Αριθμός πρωτ: 17744
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ευθύνες της πολιτείας για τη μη ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 365/2007 σχετικά με το έντομο Rhynchophorus Ferrugineus που προσβάλλει τα φοινικοειδή.

Ερωτηματικά προκαλεί η στάση της Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, σχετικά με την αντιμετώπιση του κόκκινου σκαθαριού που προσβάλλει τα φοινικοειδή, καθώς σύμφωνα με την απάντηση στην 9497/6-11-08 ερώτησή μου αναφέρεται ότι έχει συντάξει και αποστείλει στις αρμόδιες αρχές το υπ’αριθμ. 121636/8-8-07 έγγραφο σχετικά με «Τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της απόφασης 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής που αφορά τον επιβλαβή οργανισμό Rhynchophorus Ferrugineus, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των άμεσων μέτρων», ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπάρχει καθόλου κεντρικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του εν λόγω εντόμου.
Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Κύπρος, όπου έχει εμφανιστεί το έντομο, οι αρμόδιες αρχές έχουν προβεί σε όλα τα απαραίτητα και ουσιαστικά μέτρα για την καταπολέμησή του, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει στην Ελλάδα με ευθύνη του Υπουργείου.
Μέτρα όπως: η οριοθέτηση των προσβεβλημένων περιοχών και ζωνών απομόνωσης σε έκταση 10 χιλιομέτρων, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών που έχουν φοίνικες, η ενημέρωση όσων ψεκάζουν φυτά σε κήπους με εντομοκτόνα να μην ψεκάζουν και τους φοίνικές τους, η υποχρεωτική κοπή και το θάψιμο των προσβεβλημένων φοινικοειδών και όχι το κάψιμο αυτών, αποτελούν τρόπους αντιμετώπισης που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες.
Επειδή το κόκκινο σκαθάρι, έχει ήδη κάνει ανυπολόγιστες ζημιές τόσο σε περιοχές της Κρήτης, όσο και της Πελοπονήσου (πχ Ηλεία) και η μόλυνση συνεχίζεται.
Επειδή είναι ανάγκη το Υπουργείο να δώσει εντολές κεντρικά και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για την σωστή και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων αυτών και στη χώρα μας.
Επειδή η μη έγκαιρη ενσωμάτωση της οδηγίας 365/2007 θα έχει ως αποτέλεσμα την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται.
Επειδή οι ιδιοκτήτες φοινίκων διαμαρτύρονται έντονα για τη μη εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων από την πολιτεία, με αποτέλεσμα τεράστιες πολιστικές, οικονομικές και άλλες τουριστικές ζημιές για τις περιοχές που εμφανίζεται το έντομο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 365/2007 στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να εφαρμοστούν στο έπακρο όλες οι απαραίτητες μέθοδοι για την αντιμετώπιση του εντόμου Rhynchophorus Ferrugineus που προσβάλλει τα φοινικοειδή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης