Ευρυζωνικότητα στις αγροτικές περιοχές

Αριθμός πρωτ: 15485
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ευρυζωνικότητα στις αγροτικές περιοχές.

Με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3/3/09, επισημαίνει ότι μέχρι το 2010 πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η σύνδεση του 30% του αγροτικού πληθυσμού της Ε.Ε. που δεν διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος «ευρυζωνικότητα για όλους».
Επίσης, κάλεσε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δίκτυα και τις υπηρεσίες διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, καθώς μία βελτιωμένη διαδικτυακή συνδεσιμότητα θα αποτελέσει πανίσχυρο εργαλείο που θα τονώσει την ταχεία οικονομική ανάκαμψη.
Δυστυχώς, όμως, στον σχετικό πίνακα που συνοδεύει την ανακοίνωση, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την κάλυψη των αγροτικών περιοχών με διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, καθώς μόνο σε ποσοστό 50% προσφέρονται υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και η χώρα μας βρίσκεται μόνο πάνω από τη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Σλοβακία.
Επειδή η ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να μειώσει την απομόνωση των αγροκτημάτων και των επιχειρήσεων στην ύπαιθρο, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και να τις καταστήσει ανταγωνιστικότερες λόγω πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και ταχύτερων και αποδοτικότερων συναλλαγών.
Επειδή οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών πρέπει να αξιοποιήσουν όσο γίνεται περισσότερο τις σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωή τους.
Επειδή η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των κατοίκων των αγροτικών περιοχών στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, προκειμένου να μπορέσουν να απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα αλλά και τις ευκαιρίες που τους δίνονται με τη χρήση των νεών τεχνολογιών.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης