Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 27
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου.

Το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου, που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των υπαλλήλων και των στελεχών που εργάζονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), αποτέλεσε μία από τις συμβατικές δεσμεύσεις της Ελληνικής Πολιτείας για την καθιέρωση της έδρας του Οργανισμού στην πόλη του Ηρακλείου.
Ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πολλά καθώς το κτίριο που στεγάζεται το σχολείο αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν και δεν μπορεί να στεγάσει νέα Τμήματα που απαιτούνται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν όλες οι τάξεις για τα παιδιά των υπαλλήλων του Οργανισμού.
Επειδή το σχολείο στεγάζεται προσωρινά σε διδακτήριο της Αγίας Τριάδας το οποίο, δυστυχώς, δεν καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες που βαίνουν ολοένα και αυξανόμενες.
Επειδή η απρόσκοπτη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραμονή του ENISA στην Κρήτη και το Ηράκλειο.
Επειδή κατά την προηγούμενη πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού σχολείου έχει καταγραφεί η υποχρέωση για ανέγερση νέου σχολείου, το οποίο μέχρι την επόμενη πιστοποίηση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ξεκινήσει.
Επειδή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου αδυνατεί να καλύψει το ποσό των 800.000 ευρώ που απαιτείται για την αγορά του οικοπέδου που κρίνεται ως κατάλληλο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να ενισχύσει την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου με το ποσό των 800.000 ευρώ για την αγορά κατάλληλου οικοπέδου προκειμένου να δοθεί άμεσα λύση στο κτιριακό πρόβλημα που υπάρχει για τη στέγαση του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ