Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 13562
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου.

Το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου, που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των υπαλλήλων και των στελεχών που εργάζονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), αποτέλεσε μία από τις συμβατικές δεσμεύσεις της Ελληνικής Πολιτείας για την καθιέρωση της έδρας του Οργανισμού στην πόλη του Ηρακλείου.
Το σχολείο στεγάζεται προσωρινά σε διδακτήριο της Αγίας Τριάδας το οποίο, δυστυχώς, δεν καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες που βαίνουν ολοένα και αυξανόμενες.
Για την στέγαση του σχολείου έχει ήδη βρεθεί ένα οικόπεδο στη θέση «Σκαφιδαρά» στο Δήμο Γαζίου, η τιμή του οποίου ανέρχεται στις 800.000 ευρώ.
Επειδή η απρόσκοπτη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραμονή του ENISA στην Κρήτη και το Ηράκλειο.
Επειδή είναι άμεση ανάγκη η Πολιτεία να προβεί στην αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου, τηρώντας έτσι τις συμβατικές της δεσμεύσεις.
Επειδή η παρουσία και λειτουργία του ENISA στο Ηράκλειο προσδίδει κύρος, προβολή αλλά και πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και προώθησης της έρευνας σε σχέση με τα Δίκτυα και την Πληροφορική.
Επειδή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου αδυνατεί να καλύψει αυτό το ποσό και ζητά με επιστολή της την εν λόγω πίστωση για την αγορά του οικοπέδου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διατεθεί η πίστωση των 800.000 ευρώ για την αγορά του οικοπέδου στη θέση «Σκαφιδαρά» του Δήμου Γαζίου, το οποίο θα στεγάσει το Ευρωπαϊκό Σχολείο.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης