Εφαρμογή Οδηγίας 271/91 για τη διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων

Αριθμός πρωτ: 3274
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Οδηγίας 271/91 για τη διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων.

Σε πρόσφατο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνεται η απουσία αναφοράς από την Ελλάδα, για την εξέλιξη της εφαρμογής της Οδηγίας 271/91 σχετικά με τη διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων.
Μάλιστα, η χώρα μας θα έπρεπε να είχε ενημερώσει την Επιτροπή για την υφιστάμενη κατάσταση ως τις 30/11/2008, πράγμα που δεν έγινε, με αποτέλεσμα να απουσιάζει από την εν λόγω έκθεση αξιολόγησης.
Επειδή, η Οδηγία 271/91, αφορά πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η συλλογή, επεξεργασία και απόρριψη των αστικών λυμάτων από ορισμένους βιομηχανικούς τομείς.
Επειδή, σκοπός της Οδηγίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης των λυμάτων, ώστε τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα να υποβάλλονται, πριν από την απόρριψή τους, σε δευτεροβάθμια ή σε ισοδύναμη επεξεργασία.
Επειδή, η Ελλάδα δεν έχει ενημερώσει ακόμη για την εξέλιξη της εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας και έτσι δεν μπορεί να διαμορφωθεί η εικόνα της διαχείρισης των αστικών υγρών αποβλήτων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η χώρα μας όσον αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 271/91 και σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί για την πλήρη εφαρμογή της, προκειμένου να μπορεί να υπάρξει σωστή διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων προς όφελος του περιβάλλοντος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης