Εφαρμογή Σχεδίου πόλης-Απόδοση ακινήτου σε κοινή χρήση

Αριθμός πρωτ: 5429
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Σχεδίου πόλης-Απόδοση ακινήτου σε κοινή χρήση.

Μια από τις μοναδικές εκτάσεις στα όρια του Παλαιού Σχεδίου Πόλης έχει ήδη χαρακτηριστεί από το 1958 ως χώρος πρασίνου και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την πόλη του Ηρακλείου. Οι ιδιοκτήτες μετά από 40 χρόνια αναμονής για απαλλοτρίωση προσέφυγαν στο δικαστήριο και ζητούν την αποδέσμευση του χώρου, η δε εκδίκαση έχει οριστεί τον προσεχή Μάρτιο.
Το κόστος απόκτησης υπολογίζεται στα 20 εκατ. € και ο Δήμος Ηρακλείου αδυνατεί να καλύψει το σύνολο της δαπάνης απαλλοτρίωσης.
Επειδή η πόλη του Ηρακλείου είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις, αλλά έχει τον μικρότερο δείκτη πρασίνου.
Επειδή ο συγκεκριμένος χώρος θα συμβάλλει στη διασφάλιση της υγείας των δημοτών, αλλά και θα βελτιώσει ποιοτικά το περιβάλλον της πόλης που αποτελεί μεγάλη αναγκαιότητα.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου προτίθεται ακόμη και με δανεισμό να καλύψει μέρος της δαπάνης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά το Δήμο Ηρακλείου με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που απαιτείται ώστε να γίνει η απαλλοτρίωση του ακινήτου στην περιοχή των Πατελών, να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης και να αποδοθεί σε κοινή χρήση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ