Εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για τη μείωση ωραρίου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών

Αριθμός πρωτ: 12545
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για τη μείωση ωραρίου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι νοσοκομειακοί γιατροί, κυρίως των περιφερειακών νοσοκομείων της χώρας, οι οποίοι αναγκάζονται να εφημερεύουν ολόκληρα 24ωρα χωρίς διακοπή.
Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας που προβλέπει τη μείωση του ωραρίου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών σε 48 ώρες για τους ειδικευμένους και 58 ώρες για τους ειδικευόμενους την εβδομάδα, που όμως είναι αμφίβολο αν μπορεί να εφαρμοστεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, λόγω των σοβαρών ελλείψεων ιατρικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν.
Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω θέσει το ζήτημα της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας υπό προϋποθέσεις, όπως ο διπλασιασμός των πενιχρών μισθών των νοσοκομειακών γιατρών, οι μαζικές προσλήψεις του προβλεπόμενου ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και η θέσπιση πενθήμερου εξαώρου εβδομαδιαίως.
Επειδή πρόσφατα επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν συναινούσε στην υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής των εφημεριών του τελευταίου τριμήνου των νοσοκομειακών γιατρών του Νομού Ηρακλείου, με το αιτιολογικό ότι ο νόμος του κράτους αντίκειται στην κοινοτική οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ πρέπει να μειωθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Το θέμα παραπέμφθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο κατέληξε στην ίδια απόφαση.
Επειδή για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων και για να τηρηθούν οι παραπάνω ώρες εργασίας πρέπει να προσληφθούν πανελλαδικά πάνω από 5.000 γιατροί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Πότε πρόκειται να εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία που προβλέπει τη μείωση του ωραρίου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών σε 48 ώρες για τους ειδικευμένους και 58 ώρες για τους ειδικευόμενους την εβδομάδα, και μέχρι τότε, πως θα εξασφαλιστεί η καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών τους, η οποία κρίνεται και από το ΣτΕ ως παράνομη.
2) Αν προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη του απαραίτητου ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να μην προκληθούν σοβαρά προβλήματα στα προγράμματα των εφημεριών των Νοσοκομείων, κυρίως της περιφέρειας, από την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας.
3) Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τη σημαντική μείωση που θα επιφέρει στις ήδη πολύ χαμηλές αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ αυτή η εξέλιξη, οι οποίοι μέχρι σήμερα ουσιαστικά μισθοδοτούνται μέσω των εφημεριών που πραγματοποιούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης