Εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006 και καθορισμός θαλάσσιων καταφυγίων

Αριθμός πρωτ: 639
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006 και καθορισμός θαλάσσιων καταφυγίων.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 (άρθρα 5,6 και 7) σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου, η Ελλάδα πρέπει:
• Να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό προστατευόμενων περιοχών αλιείας τόσο στα εθνικά της ύδατα όσο και στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες έπρεπε να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007, και
• Να καθορίσει προστατευόμενες περιοχές αλιείας πέρα των περιοχών που έχουν ήδη καθοριστεί κατά την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Ο καθορισμός τους έπρεπε να είχε γίνει μέχρι το Δεκέμβριο του 2008.
Ωστόσο οι προστατευόμενες περιοχές αλιείας είναι περιοχές στις οποίες «απαγορεύονται ή περιορίζονται σε προσωρινή ή μόνιμη βάση όλες ή ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της εκμετάλλευσης και διατήρησης των έμβιων υδροβίων πόρων ή την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων».
Επειδή σε απάντηση προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2009, σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων στην χώρα μας, ο Επίτροπος Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από την Ελλάδα για τον καθορισμό των περιοχών προστασίας από την αλιεία.
Επειδή την αδράνεια του Υπουργείου στα θέματα προστασίας του Θαλάσσιου περιβάλλοντος έχουν καταγγείλει επανειλημμένως οικολογικές οργανώσεις και αλιευτικοί φορείς και επιπλέον απαιτείται η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών δεδομένου ότι οι προθεσμίες του Κανονισμού έχουν παρέλθει προ πολλού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν έχει καθορίσει και ποιές, ως νέες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, και ποιά μέτρα διαχείρισης έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2) Πόσες και ποιές από τις προστατευόμενες περιοχές θα προστατεύονται πλήρως από την αλιεία, δεδομένου ότι ο στόχος είναι να προστατευτούν σε αυτές ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα.
3) Αν ο Κορινθιακός Κόλπος που είναι μια κλειστή θαλάσσια περιοχή, έχει συμπεριληφθεί στις νέες προστατευόμενες περιοχές αλιείας.
4) Αν η ευρύτερη περιοχή των Βορείων Κυκλάδων έχει ενταχθεί στις προστατευόμενες περιοχές αλιείας, καθώς αυτό αναδείχθηκε από πρόσφατη παρέμβαση τοπικών φορέων, οικολογικών οργανώσεων και επιστημόνων.
5) Αν προτίθεται να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χαρτογραφημένων λιβαδιών, όπως αυτό της Ποσειδωνίας στις Βόρειες Κυκλάδες στο οποίο πρόσφατα καταγράφηκε η παρουσία ευαίσθητων οικοσυστημάτων και αναδείχτηκε η ανάγκη προστασίας τους.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μανόλης Στρατάκης
Ευάγγελος Αργύρης
Παναγιώτης Μπεγλίτης
Τάκης Ρήγας
Βασίλης ΈξαρχοςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ